Reactie op het opschorten van interlandelijke adoptie in Nederland

De afgelopen dagen barstte er een storm los in de (sociale) media, zowel in Nederland als in België. Dit naar aanleiding van de voorlopige stopzetting van interlandelijke adoptie in Nederland. De vraag of er ook in Vlaanderen een adoptiepauze zit aan te komen, is meer dan ooit actueel.

Uiteraard kijken wij als Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw, of kortweg VAG, niet zomaar onverschillig aan de zijlijn toe. Als trefgroep met circa 500 leden horen, lezen én vertegenwoordigen wij heel wat meningen, allemaal even waardevol, en beseffen eens te meer dat het uiterst belangrijk is dat alle betrokken partijen in het debat gehoord worden.

Interlandelijke adoptie is – net zoals binnenlandse adoptie – niet zomaar tevoorschijn gekomen en heeft een hele geschiedenis en evolutie gekend. Helaas zijn er reeds van in het prille begin wantoestanden geweest en die zijn er tot op vandaag nog steeds. Als VAG betreuren wij dit ten sterkste omdat malafide personen en/of organisaties tot op heden erin slagen om kinderen onterecht uit een herkomstland weg te halen onder de noemer ‘het belang van het kind’.

En dáár draait het nu net om; het belang van het kind. Helaas is dat een rekbaar begrip gebleken, maar voor VAG betekent het nog steeds de geadopteerde op de eerste plaats zetten. Dat deden we vroeger, dat doen we nu én zullen we ook in de toekomst blijven doen! De geadopteerden moeten centraal staan in deze kwestie en zij hebben het volste recht om als eerste het woord nemen, gehoord te worden en mee het debat te voeren. Vergeet niet dat ieder kind recht heeft op een identiteit. Het is net de identiteit die bij adoptie aangetast wordt.

Wij wensen echter het debat sereen te laten verlopen en niet vooruit te lopen op de feiten.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een uitgebreid onderzoek door een expertenpanel naar de (wan)praktijken bij interlandelijke adopties in opdracht van de Vlaamse regering. Laten we de bevindingen van dit expertenpanel afwachten en meenemen in het verdere debat.

Voor VAG is het heel duidelijk dat er samen met ALLE betrokken partijen moet nagedacht worden over verbetering en hervorming van de adoptieprocedure waarbij transparantie uiterst belangrijk is. Ook het steeds dalende aantal interlandelijke adopties versus de lange wachtlijsten van kandidaat-adoptieouders, is een factor waarmee rekening gehouden dient te worden bij het uitwerken van een toekomstvisie. And last but not least; de nazorg voor geadopteerden en adoptieouders dient te allen tijde prioritair en kwalitatief te zijn en verder in concreto uitgebouwd te worden. Hier ijvert VAG trouwens al meer dan 30 jaar voor!

Verder tonen de recente noodkreten van Pleegzorg Vlaanderen aan dat er ook in Vlaanderen veel kinderen zijn die, tijdelijk én langdurig, nood hebben aan warme en veilige opvang in gezinsverband. Dit soort van gezinsvorming verdient het om bekeken te worden als alternatief, vermits het belang van het kind (in nood) hierbij primeert.

Een ding staat vast; het is vijf OVER twaalf. De overheid en beleidsmakers hebben, mits input van ALLE betrokkenen, ervaringsdeskundigen én professionals, een zeer belangrijke verantwoordelijkheid waar te maken. Wij hopen ook op de juiste politieke moed en verdere constructieve stappen van zodra het onderzoeksrapport van het expertenpanel gekend is. Uiteraard zullen wij als belangenvereniging de vinger aan de pols houden.  

 

Namens het VAG-bestuur

Staf Laenen – Voorzitter
Annelies Van Boven – Secretaris
Vincent Laurent – Penningmeester

www.vagadoptie.be

info@vagadoptie.be

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

  • het driemaandelijks VAG-magazine
  • een persoonlijke uitnodiging voor vormingsavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd door VAG
  • korting op de door VAG verkochte boeken
  • een digitale nieuwsbrief