over VAG

Wie is VAG?

Al meer dan 30 jaar ijvert de vzw Vereniging voor Adoptiekind en Gezin voor open informatieverschaffing, een eerlijke voorbereiding van kandidaat-adoptieouders en professionele nazorg voor geadopteerden en adoptiegezinnen. VAG is naast een erkende vrijwilligersorganisatie vooral een onafhankelijke belangenvereniging die zo neutraal mogelijk probeert haar rol te spelen in diverse adoptiesituaties.

VAG is bovenal een vereniging van en voor geadopteerden en adoptieouders. De belangen van het adoptiekind staan centraal in het ondersteunen van (kandidaat)adoptiegezinnen waarbij we het Haags Adoptieverdrag als basis erkennen. We werken 100% met vrijwilligers die hun ervaringsdeskundigheid als geadopteerde of als (kandidaat)adoptieouder  willen inzetten.

We leggen volgende accenten in onze werking: 

 • We verdedigen de belangen van het adoptiegezin (ouders, adoptiekind/geadopteerde) in de maatschappij en de adoptiewereld
 • We zijn transparant, neutraal en niet gebonden aan een politieke partij, professionele- of overheidsorganisatie
 • We benaderen alle (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden met respect en openheid
 • We zijn toegankelijk voor alle (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden door:
 • een laagdrempelige en bereikbare werking aan te bieden
 • een luisterende houding aan te nemen
 • ondersteuning te bieden vanuit eigen ervaringen
 • ons doel is dat (kandidaat)adoptieouders en geadopteerden zich veilig voelen om hun verhaal te durven doen, steun durven te vragen, ...

Wat wil VAG bereiken?

We willen de belangen van adoptieouders en geadopteerden behartigen door:

 • geadopteerden en (kandidaat)adoptiegezinnen te ondersteunen door het creëren van een ontmoetingsplaats om ervaringen te delen en te leren van elkaar. VAG wil een klankbord zijn
 • aan de overheid en professionele organisaties te signaleren wat leeft bij adoptiegezinnen: wat kan veranderen of verbeteren?
 • informatie en vorming aan te bieden
 • alle adoptiebetrokkenen en de maatschappij te sensibiliseren om geadopteerden, (kandidaat)adoptiegezinnen en geboorteouders positief te benaderen en constructief te helpen

Hoe willen we dit realiseren?

Klankbord naar pers en overheid

Organiseren van verkoop van adoptiegerelateerde boeken

 

Aanbieden van een digitale nieuwsbrief

 

Organiseren van informatie- en vormingsavonden en activiteiten

Organiseren van nationale evenementen waarbij aandacht wordt besteed aan informatieverschaffing, sensibilisering, vorming en ontmoeting 

Aanbieden van het driemaandelijks VAG-magazine voor onze leden

Samenwerken en overleg met andere adoptiegerelateerde organisaties en overheid

 

Aanbieden van een website met actuele adoptiegerelateerde informatie

Gericht doorverwijzen wanneer adoptieouders en geadopteerden meer hulp en ondersteuning nodig hebben

Aanbieden van mailboxpermanentie waar (kandidaat)adoptieouders, geadopteerden, adoptiebetrokkenen, … terecht kunnen met vragen, bedenkingen, … waarna er indien nodig een telefonisch gesprek kan plaatsvinden 

Werken met contactpersonen die vanuit eigen ervaring vertellen wat het betekent om geadopteerde kandidaat-adoptieouder of adoptiegezin te zijn

Ontdek onze activiteiten

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

 • het driemaandelijks VAG-magazine
 • een persoonlijke uitnodiging voor vormingsavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd door VAG
 • korting op de door VAG verkochte boeken
 • een digitale nieuwsbrief