Nuttige adressen

Voor alle informatie over de te volgen stappen om een of meerdere kinderen te adopteren kan je terecht bij onderstaande instanties.

Overheid

Steunpunt Adoptie

Eind 2012 werd, in navolging van het nieuwe decreet interlandelijke adoptie, het Steunpunt Adoptie opgericht. De expertise van de voormalige voorbereidingscentra (Triobla en VCOK), van het voormalige Steunpunt Nazorg Adoptie en van het personeel van VAG werden hierin samengebracht.

Het Steunpunt Adoptie staat in voor de informatiesessies en de voorbereidingscursussen. Tevens fungeert het Steunpunt Adoptie als informatiepunt inzake nazorg en als vormings- en expertisecentrum.

Geadopteerden, adoptieouders, afstandsouders, professionelen, … kunnen bij het Steunpunt Adoptie terecht voor advies, doorverwijzing of ondersteuning.

Adoptiediensten

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

  • het driemaandelijks VAG-magazine
  • een persoonlijke uitnodiging voor vormingsavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd door VAG
  • korting op de door VAG verkochte boeken
  • een digitale nieuwsbrief