Hulpverlening

Steunpunt Adoptie

Voor professionele hulpverlening verwijzen we je graag door naar www.steunpuntadoptie.be

Steunpunt Adoptie vzw biedt als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen, tijdens alle fasen van het adoptieproces, informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen.


A-buddy

In 2018 lanceerde Steunpunt Adoptie het project “a-Buddy“. Ben je geadopteerd en op zoek naar een luisterend oor?
Ben je geadopteerd en wil je praten met iemand die net zoals jij geadopteerd is?
Ben je geadopteerd en heb je vragen waarbij een andere geadopteerde jou kan helpen?a-Buddy is er voor en met geadopteerden.

Afstammingscentrum

Het Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over hun afstamming terechtkan. Het centrum heeft een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoeken koppelt aan informatiebegeleiding en sensibilisering. Het centrum zorgt niet enkel voor bijstand in de zoektocht naar afstammingsinformatie, maar voorziet ook psychosociale ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming. 

Meer informatie vind je op afstammingscentrum.be

Met vragen kan je terecht bij info@afstammingscentrum.be

 

VAG als lotgenoot en ervaringsdeskundige

Heb je als geadopteerde of (kandidaat)adoptieouder nood aan een luisterend oor, dan staan de vrijwilligers van VAG voor je klaar.

Met vragen kan je altijd terecht bij VAG-secretariaat via mail naar info@vagadoptie.be. Indien nodig, kan er een telefonisch gesprek plaatsvinden. 

Je kan ook steeds contact opnemen met één van onze VAG-contactpersonen. Lees hierover meer op de pagina ‘VAG-contactpersonen’. Voor professionele hulpverlening, proberen wij je op de geschikte manier door te verwijzen.

Lotgenotencontact per doelgroep

Door ongedwongen ervaringen te delen en tips en adviezen uit te wisselen met lotgenoten, voelen we ons soms al een stuk sterker en een pak minder alleen op de wereld.

Geadopteerden
Adoptieouders
Geboorteouders
Geadopteerden

 • Adopted People United (APU): Facebookpagina voor geadopteerden.
 • TE AWA: Facebookpagina  voor geadopteerden
 • Geadopteerd.be: Facebookpagina voor geadopteerden die in contact willen komen met andere geadopteerden of gewoon benieuwd zijn naar ervaringen van anderen.
 • Geadopteerden uit India: Facebookgroep voor Indisch geadopteerden die in België wonen
 • BAK: VZW met als doel om het onderlinge contact tussen de Belgische geadopteerden van Koreaanse origine en het contact tussen hen en de Koreaanse gemeenschap te bevorderen, door middel van een platform voor uitwisseling en ontmoetingen en het organiseren van sociaal-culturele evenementen die verband houden met de identiteit van geadopteerde en/of met Korea en haar cultuur.
 • Boliviaans geadopteerden: Vereniging in 2013 ontstaan nadat enkele Boliviaans geadopteerden graag andere Boliviaans geadopteerde mensen leerde kennen. Een viertal keer per jaar komen ze samen. Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s als Bolivië, adoptie en roots wel aanbod, maar moeten niet centraal staan.
 • Rwanda en zoveel meer: Vereniging ontstaan uit een verlangen om mensen van Rwandese afkomst te verenigen.
 • Metissen van België: De vereniging Métis de Belgique/Metis van België groepeert de Metis geboren in de territoria onder Belgisch koloniaal bewind : Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi.
 • Netwerk voor Indisch geadopteerden: Netwerk voor Indisch geadopteerden en hun partner die graag nieuwe mensen willen leren kennen.
 • AdoptieSchakel: Besloten groep op Facebook voor geadopteerden en adoptieouders.
 • Binnenlandsgeadopteerd.be: Binnenlandsgeadopteerd.be behartigt de belangen van binnenlands en sous-X geadopteerden. Met deze website wensen zij antwoorden en advies te bieden voor geadopteerde volwassenen en jongvolwassenen die op zoek zijn naar informatie en/of lotgenoten.

Adoptieouders

 • De verdwaalde ooievaar: Vereniging die in de eerste plaats een netwerk wil zijn dat mensen verbindt die hetzij vanuit hun persoonlijke hetzij vanuit hun professionele ervaring met fertiliteit te maken hebben.
 • Cavaria: Koepelorganisatie van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.
 • De Dertiende Ster: Vzw door enkele adoptieouders na hun terugkomst uit Ethiopië. De vzw steunt projecten die kinderen in Ethiopië begeleiden en leren hoe ze zelfstandig, kwaliteitsvol, hun leven kunnen uitbouwen.
 • Finado: Vzw opgestart door adoptieouders die zich inzetten voor kinderen in Ethiopië, Vietnam en Haïti.
 • AdoptieSchakel: Besloten groep op Facebook voor geadopteerden en adoptieouders.

Geboorteouders

 • DNA: De Nederlandse Afstandsmoeder is een stichting die de belangen behartigt van afstandsmoeders in Nederland, maar ook daarbuiten. De vereniging wil er zijn voor alle ongehuwde moeders die al of niet onder dwang hun pasgeboren kind hebben moeten afstaan en die behoefte hebben aan herkenning, erkenning, een veilige plek om hun verhaal te delen, integriteit in de manier waarop ze benaderd worden en hun recht op privacy.
 • Mater Matuta: Deze Vlaamse vzw  komt op voor de rechten van slachtoffers van gedwongen adopties. De vereniging ijvert voor openheid binnen het adoptiegebeuren in het verleden en heden en organiseert informatiebijeenkomsten.
 • Fiom: Nederlandse vereniging die wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst. Fiom wil iedereen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt.

Zit je met vragen?


Bekijk meer vragen

Wil je lid worden?

Als VAG-lid ondersteun je de doelstellingen van VAG en ontvang je :

 • het driemaandelijks VAG-magazine
 • een persoonlijke uitnodiging voor vormingsavonden, activiteiten en evenementen georganiseerd door VAG
 • korting op de door VAG verkochte boeken
 • een digitale nieuwsbrief


Word lid van VAG vzw